• attorney-estate.jpg
  • criminal-lawyer.jpg

وکیل مهریه در کرج

وکیل مهریه در کرج

 

مهریه مالی است که در زمان عقد ازدواج دائم یا موقت به زوجه تعلق میگیرد و جز حقوق مالی زوجه و دیون مرد شمرده میشود. از زمان انعقاد عقد ازدواج زن مالک مهریه است مطالبه مهریه میتواند عندالمطالبه باشد یعنی هرزمان زوجه درخواست نماید باید به او پرداخت شود و اگر عندالاستطاعه باشد پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد میشود .

 

چیزی که به عنوان مهریه تعیین میشود باید مالیت داشته باشد یعنی قابل تبدیل به پول باشد و همینطور چیزی باشد که مرد قانونا قادر به تسلیم آن به زوجه باشد مهریه میتواند انجام کاری باشد . اینکه در قانون اخیر گفته شده مهریه 110 سکه یا معادل آن است به آن معنا نیست که زوجه نتواند بیشتر از آن تعیین نماید بلکه به این معناست که تا 110 سکه باید مرد مهریه را پرداخت کند و اگر نتواند باید عدم توانائی مالی اش را اثبات نماید اما مازاد بر110 سکه اصل بر عدم توانایی مالی مرد است و اینجا زوجه است که باید اثبات کند مرد توانایی مالی دارد. مرد نمیتواند مالی را که متعلق به غیر است به عنوان مهریه همسرش تعیین نماید مهریه به ارث میرسد و جز دیون ممتاز است اگر تاجری ورشکست شود در زمان پرداخت دیونش اولویت با مهریه همسرش است البته امروزه این امر حربه ای شده برای تجار ورشکسته که برای فرار از پرداخت دیونشان با تبانی همسرشان شده است و مبادرت به طرح دعوای صوری میکنند از ماده 1078 تا 1101 قانون مدنی درباره مهریه گفته شده مهریه به نرخ روز قابل مطالبه است .

شماره های تماس با موسسه حقوقی:

 

02632203370 - 09129401482 – 09120570475

0154761
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
61
659
942
942
7652
11461
154761

پیش بینی امروز
144


آی پی شما3.218.67.1